Christian Gunawan Instagram Stats & Analytics Dashboard

Christian Gunawan Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 15:49:34Đang tính toán
Tổng số đăng ký19.23N
Chú ý4.61N
Bài viết365
Xếp hạng toàn cầu
1,409,262nd (Top 26.8%)
Sao điểm Nox
3.07
Có tiềm năng(Top 9.8%)
tỷ lệ tương tác
7.0%
1.33N 18
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Christian Gunawan Daily Followers (1 năm gần đây)
Christian Gunawan Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Christian Gunawan Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Christian Gunawan @Christian Gunawan
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Ezekiel 36:26 UPH'13 🏀 @ranspikbasketball 🥥 @locoalcharcoal 🌫 @infinite.marble 🚘 @wengfatt.airbag 📩 ***