Chriselle Lim 🌟 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Chriselle Lim 🌟 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-19 18:17:37Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.46TR
Chú ý4.11N
Bài viết11.94N
Xếp hạng toàn cầu
17,301st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.0%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
0.99N 68
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Chriselle Lim 🌟 Daily Followers (1 năm gần đây)
Chriselle Lim 🌟 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Chriselle Lim 🌟 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Chriselle Lim 🌟 @Chriselle Lim 🌟
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Fashion girl, mama, creator, entrepreneur Owner & Creative Director- @PHLUR Co-founder Bümo @bumoparent