Casa 1 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Casa 1 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-25 18:44:26Đang tính toán
Tổng số đăng ký103.96N
Chú ý505
Bài viết2.08N
Xếp hạng toàn cầu
245,693rd (Top 8.4%)
Sao điểm Nox
2.24
Nên suy nghĩ thêm(Top 29.3%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
788 12
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Casa 1 Daily Followers (1 năm gần đây)
Casa 1 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Casa 1 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Casa 1 @Casa 1
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
A Casa 1 é um centro de cultura e acolhimento de pessoas LGBTQIAPN+ 🏡