Cartier Official Instagram Stats & Analytics Dashboard

Cartier Official Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-30 07:16:57Đang tính toán
Tổng số đăng ký12.67TR
Chú ý3
Bài viết2.85N
Xếp hạng toàn cầu
1,065th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.18
Nên suy nghĩ thêm(Top 36.8%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
18.77N 113
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Cartier Official Daily Followers (1 năm gần đây)
Cartier Official Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Cartier Official Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác