Carlos Minc Instagram Stats & Analytics Dashboard

Carlos Minc Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 03:58:02Đang tính toán
Tổng số đăng ký30.32N
Chú ý7.5N
Bài viết3.76N
Xếp hạng toàn cầu
1,006,065th (Top 20.1%)
Sao điểm Nox
2.34
Nên suy nghĩ thêm(Top 24.3%)
tỷ lệ tương tác
1.1%
277 44
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Carlos Minc Daily Followers (1 năm gần đây)
Carlos Minc Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Carlos Minc Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Carlos Minc @Carlos Minc
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
📍Deputado Estadual PSB/RJ 📝Mais de 250 leis pró-ecologia, LGBTQI+s, educação e cultura 📲👇🏼