Canal MyNews Instagram Stats & Analytics Dashboard

Canal MyNews Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 14:41:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký78.4N
Chú ý87
Bài viết13.2N
Xếp hạng toàn cầu
591,995th (Top 9.7%)
Sao điểm Nox
2.11
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.2%)
tỷ lệ tương tác
1.6%
1.22N 58
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Canal MyNews Daily Followers (1 năm gần đây)
Canal MyNews Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Canal MyNews Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Canal MyNews @Canal MyNews
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Wales
Giới thiệu
Canal de jornalismo independente que traz informações bem apuradas, análise de qualidade e diversidade de ideias. Assista à nossa programação ⬇️