Tasty Instagram Stats & Analytics Dashboard

Tasty Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-10-13 04:04:06Đang tính toán
Tổng số đăng ký41.11TR
Chú ý302
Bài viết6.72N
Xếp hạng toàn cầu
117th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 7.4%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
20.36N514
Thu nhập dự tính
63.11TR (Mỗi bài viết)
CPM 568.75N-659.75N
Tasty Daily Followers (1 năm gần đây)
Tasty Engagement Post
Tasty @Tasty
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Recipes that will make you say "oh yes!" 👇 Find all of our recipes by clicking the link below.