Nataša Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nataša Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-01 23:13:13Đang tính toán
Tổng số đăng ký14.53N
Chú ý1.3N
Bài viết1.26N
Xếp hạng toàn cầu
816,065th (Top 25.9%)
Sao điểm Nox
1.38
Nên suy nghĩ thêm(Top 55.3%)
tỷ lệ tương tác
2.5%
354 14
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nataša Daily Followers (1 năm gần đây)
Nataša Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nataša Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nataša @Nataša
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Yet another food blogger 📧 [email protected] 🌱#vegan •Recipes •Photography •Consulting Columnist for @budi_dobro, @dobra_hrana & @journal.hr