Burberry Instagram Stats & Analytics Dashboard

Burberry Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 06:05:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký19.65TR
Chú ý2
Bài viết6.38N
Xếp hạng toàn cầu
524th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.11
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.4%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
36.15N 199
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Burberry Daily Followers (1 năm gần đây)
Burberry Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Burberry Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Burberry @Burberry
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
‘Inherent in every Burberry garment is FREEDOM.’ – Thomas Burberry