Bun B Instagram Stats & Analytics Dashboard

Bun B Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 08:02:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.26TR
Chú ý2.01N
Bài viết3.74N
Xếp hạng toàn cầu
25,866th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.26
Nên suy nghĩ thêm(Top 31.4%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
3.59N 87
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Bun B Daily Followers (1 năm gần đây)
Bun B Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Bun B Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Bun B @Bun B
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
For features interviews etc contact my Manager @teamdoubledose or Asst Manager/Booking @boneafied