BUFF ACADEMY Vadym Cavalera 🇺🇦🇺🇸🇨🇴🇮🇨 Instagram Stats & Analytics Dashboard

BUFF ACADEMY Vadym Cavalera 🇺🇦🇺🇸🇨🇴🇮🇨 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-12 12:23:44Đang tính toán
Tổng số đăng ký706.67N
Chú ý363
Bài viết514
Xếp hạng toàn cầu
56,489th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.5%)
tỷ lệ tương tác
2.4%
16.52N 99
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BUFF ACADEMY Vadym Cavalera 🇺🇦🇺🇸🇨🇴🇮🇨 Daily Followers (1 năm gần đây)
BUFF ACADEMY Vadym Cavalera 🇺🇦🇺🇸🇨🇴🇮🇨 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BUFF ACADEMY Vadym Cavalera 🇺🇦🇺🇸🇨🇴🇮🇨 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BUFF ACADEMY Vadym Cavalera 🇺🇦🇺🇸🇨🇴🇮🇨 @BUFF ACADEMY Vadym Cavalera 🇺🇦🇺🇸🇨🇴🇮🇨
Quốc gia Mexico
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
YouTube: BUFF Academy 5.7M 1.88m 88kg Entrena con mi APP: BUFF Academy