Bryon Javar Instagram Stats & Analytics Dashboard

Bryon Javar Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 17:19:19Đang tính toán
Tổng số đăng ký152.9N
Chú ý2.56N
Bài viết4.39N
Xếp hạng toàn cầu
302,114th (Top 4.6%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 44.4%)
tỷ lệ tương tác
2.3%
3.46N 125
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Bryon Javar Daily Followers (1 năm gần đây)
Bryon Javar Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Bryon Javar Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Bryon Javar @Bryon Javar
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Stylist• Creative Director The image maker✨ for bookings [email protected] #TheRulesAreSimple