ʙʀɪɴɢ ᴍᴇ ᴛʜᴇ ʜᴏʀɪᴢᴏɴ Instagram Stats & Analytics Dashboard

ʙʀɪɴɢ ᴍᴇ ᴛʜᴇ ʜᴏʀɪᴢᴏɴ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-26 09:37:47Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.05TR
Chú ý13
Bài viết737
Xếp hạng toàn cầu
8,137th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.09
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.4%)
tỷ lệ tương tác
2.2%
67.03N 340
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ʙʀɪɴɢ ᴍᴇ ᴛʜᴇ ʜᴏʀɪᴢᴏɴ Daily Followers (1 năm gần đây)
ʙʀɪɴɢ ᴍᴇ ᴛʜᴇ ʜᴏʀɪᴢᴏɴ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
ʙʀɪɴɢ ᴍᴇ ᴛʜᴇ ʜᴏʀɪᴢᴏɴ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
ʙʀɪɴɢ ᴍᴇ ᴛʜᴇ ʜᴏʀɪᴢᴏɴ @ʙʀɪɴɢ ᴍᴇ ᴛʜᴇ ʜᴏʀɪᴢᴏɴ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
𝙏𝙞𝙘𝙠𝙚𝙩𝙨 𝙩𝙤 𝙉𝙤𝙧𝙩𝙝 𝘼𝙢𝙚𝙧𝙞𝙘𝙖𝙣 𝙨𝙝𝙤𝙬𝙨 𝙤𝙣 𝙨𝙖𝙡𝙚 𝙣𝙤𝙬