brick1vest Instagram Stats & Analytics Dashboard

brick1vest Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-03-04 18:52:39Đang tính toán
Tổng số đăng ký580
Chú ý81
Bài viết134
Xếp hạng toàn cầu
853,847th (Top 70.2%)
Sao điểm Nox
2.28
Nên suy nghĩ thêm(Top 27.6%)
tỷ lệ tương tác
19.7%
112 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
brick1vest Daily Followers (1 năm gần đây)
brick1vest Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
brick1vest Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
brick1vest @brick1vest
Quốc gia Pháp
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu