Bravo Top Chef Instagram Stats & Analytics Dashboard

Bravo Top Chef Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-25 01:49:21Đang tính toán
Tổng số đăng ký320.17N
Chú ý7.46N
Bài viết1.46N
Xếp hạng toàn cầu
145,880th (Top 1.5%)
Sao điểm Nox
2.35
Nên suy nghĩ thêm(Top 25.5%)
tỷ lệ tương tác
1.5%
4.49N 181
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Bravo Top Chef Daily Followers (1 năm gần đây)
Bravo Top Chef Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Bravo Top Chef Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Bravo Top Chef @Bravo Top Chef
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
#TopChef World All-Stars is coming in 2023! 🔪 📲 Text us “Top Chef” to +1 917-809-2240