BRAIN DEAD STUDIOS Instagram Stats & Analytics Dashboard

BRAIN DEAD STUDIOS Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 17:18:58Đang tính toán
Tổng số đăng ký54.53N
Chú ý283
Bài viết1.09N
Xếp hạng toàn cầu
836,909th (Top 12.8%)
Sao điểm Nox
1.91
Nên suy nghĩ thêm(Top 46.3%)
tỷ lệ tương tác
1.6%
848 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BRAIN DEAD STUDIOS Daily Followers (1 năm gần đây)
BRAIN DEAD STUDIOS Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BRAIN DEAD STUDIOS Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BRAIN DEAD STUDIOS @BRAIN DEAD STUDIOS
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
OPEN DAILY, 12 to late. Covid restrictions apply and credit card only. SLAMMERS - Open 8am-8pm weekdays, 12pm to 8pm weekends.