BRAINA Instagram Stats & Analytics Dashboard

BRAINA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 02:22:27Đang tính toán
Tổng số đăng ký23.3N
Chú ý3.06N
Bài viết135
Xếp hạng toàn cầu
2,023,504th (Top 21.9%)
Sao điểm Nox
1.59
Nên suy nghĩ thêm(Top 52.0%)
tỷ lệ tương tác
0.7%
165 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BRAINA Daily Followers (1 năm gần đây)
BRAINA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BRAINA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BRAINA @BRAINA
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🇵🇷 Photo @laviena.echev at @pepperartists @otherpeopleschildren @wildflowersagency