The Big Leap FOX Instagram Stats & Analytics Dashboard

The Big Leap FOX Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 17:39:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký10.95N
Chú ý34
Bài viết282
Xếp hạng toàn cầu
1,701,079th (Top 35.2%)
Sao điểm Nox
2.92
Nên suy nghĩ thêm(Top 11.3%)
tỷ lệ tương tác
5.3%
550 25
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
The Big Leap FOX Daily Followers (1 năm gần đây)
The Big Leap FOX Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
The Big Leap FOX Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
The Big Leap FOX @The Big Leap FOX
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Official Instagram for #TheBigLeap. Watch on FOX NOW or @hulu! ✨