Bianca Rossim Instagram Stats & Analytics Dashboard

Bianca Rossim Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-03 08:55:30Đang tính toán
Tổng số đăng ký537
Chú ý587
Bài viết221
Xếp hạng toàn cầu
1,806,371st (Top 77.4%)
Sao điểm Nox
0.43
Nên suy nghĩ thêm(Top 91.6%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Bianca Rossim Daily Followers (1 năm gần đây)
Bianca Rossim Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Bianca Rossim Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Bianca Rossim @Bianca Rossim
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos ✨ fundadora do @projeto.maktub 💚