BENJAMIN MANN-NAKEL Instagram Stats & Analytics Dashboard

BENJAMIN MANN-NAKEL Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-10-11 23:14:50Đang tính toán
Tổng số đăng ký69.82N
Chú ý847
Bài viết1.09N
Xếp hạng toàn cầu
67,736th (Top 8.3%)
Sao điểm Nox
3.82
Có tiềm năng(Top 1.8%)
tỷ lệ tương tác
8.4%
5.8N85
Thu nhập dự tính
9.36TR (Mỗi bài viết)
CPM 227.5N-409.5N
BENJAMIN MANN-NAKEL Daily Followers (1 năm gần đây)
BENJAMIN MANN-NAKEL Engagement Post
Bài đăngIGTV
BENJAMIN MANN-NAKEL @BENJAMIN MANN-NAKEL
Quốc gia Đan Mạch
Ngôn ngữ Aymara
Giới thiệu
🙋🏼‍♂️: 24år 📺: Youtuber 💎: @zargejewelry 🎥: Fotograf og videograf