Benedict Studio by Thananon Instagram Stats & Analytics Dashboard

Benedict Studio by Thananon Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 10:56:42Đang tính toán
Tổng số đăng ký55.44N
Chú ý464
Bài viết348
Xếp hạng toàn cầu
995,444th (Top 10.8%)
Sao điểm Nox
1.78
Nên suy nghĩ thêm(Top 47.0%)
tỷ lệ tương tác
1.8%
953 30
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Benedict Studio by Thananon Daily Followers (1 năm gần đây)
Benedict Studio by Thananon Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Benedict Studio by Thananon Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Benedict Studio by Thananon @Benedict Studio by Thananon
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
⛪️ The unique signature studio space in Bangkok. ✉️ : *** 📞+(66)989592363 +(66)29366355