BEC + BRIDGE Instagram Stats & Analytics Dashboard

BEC + BRIDGE Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-30 06:56:04Đang tính toán
Tổng số đăng ký758.12N
Chú ý1.11N
Bài viết5.41N
Xếp hạng toàn cầu
53,987th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.16
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.4%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
242 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BEC + BRIDGE Daily Followers (1 năm gần đây)
BEC + BRIDGE Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BEC + BRIDGE Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BEC + BRIDGE @BEC + BRIDGE
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Explore the Resort collection, TWENTY ONE. Now online + in stores.