BBC Instagram Stats & Analytics Dashboard

BBC Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 17:08:57Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.45TR
Chú ý176
Bài viết8.21N
Xếp hạng toàn cầu
4,709th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.73
Nên suy nghĩ thêm(Top 14.3%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
1.13N 59
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
BBC Daily Followers (1 năm gần đây)
BBC Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
BBC Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
BBC @BBC
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The official BBC on Instagram. Our mission is to enrich your life. To inform, educate and entertain. 📺 📻 💻