Barnes & Noble Booksellers Instagram Stats & Analytics Dashboard

Barnes & Noble Booksellers Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 07:26:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký780.34N
Chú ý1.7N
Bài viết4.21N
Xếp hạng toàn cầu
48,016th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.14
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.6%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
1.45N 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Barnes & Noble Booksellers Daily Followers (1 năm gần đây)
Barnes & Noble Booksellers Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Barnes & Noble Booksellers Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Barnes & Noble Booksellers @Barnes & Noble Booksellers
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
You are what you read. #mustreads Do it by the 📚: tag @barnesandnoble in your pics for a chance to be featured. Shop our feed: