Barilla US Instagram Stats & Analytics Dashboard

Barilla US Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-20 19:38:59Đang tính toán
Tổng số đăng ký46.43N
Chú ý1.85N
Bài viết1.65N
Xếp hạng toàn cầu
314,192nd (Top 14.9%)
Sao điểm Nox
1.87
Nên suy nghĩ thêm(Top 44.5%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
109 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Barilla US Daily Followers (1 năm gần đây)
Barilla US Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Barilla US Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Barilla US @Barilla US
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Benvenuti! Follow for recipes. Stay for Italian inspiration. Tag us and share your kitchen creations using #BarillaUS #BarillaLove