barfi_baran1399 Instagram Stats & Analytics Dashboard

barfi_baran1399 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-02 08:10:20Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.34N
Chú ý547
Bài viết79
Xếp hạng toàn cầu
1,117,022nd (Top 59.3%)
Sao điểm Nox
2.32
Nên suy nghĩ thêm(Top 24.9%)
tỷ lệ tương tác
74.3%
871 130
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
barfi_baran1399 Daily Followers (1 năm gần đây)
barfi_baran1399 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
barfi_baran1399 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
barfi_baran1399 @barfi_baran1399
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Ba Tư
Thẻ kênh
Giới thiệu
برفی و باران، دوفرشته ی رحمت وبرکت زندگی ما🙏