Bobak S. Barbara Instagram Stats & Analytics Dashboard

Bobak S. Barbara Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 08:55:25Đang tính toán
Tổng số đăng ký63.05N
Chú ý1.5N
Bài viết174
Xếp hạng toàn cầu
733,813th (Top 11.4%)
Sao điểm Nox
3.67
Có tiềm năng(Top 2.8%)
tỷ lệ tương tác
15.0%
9.44N 32
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Bobak S. Barbara Daily Followers (1 năm gần đây)
Bobak S. Barbara Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Bobak S. Barbara Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Bobak S. Barbara @Bobak S. Barbara
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Croatia
Thẻ kênh
Giới thiệu
🎤🎶❤️ Booking: Enes Hadzic +41 76 347 29 10 My song: DUPLO GORA ⬇️⬇️⬇️