Baker Skateboards Instagram Stats & Analytics Dashboard

Baker Skateboards Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-25 05:03:12Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.33TR
Chú ý145
Bài viết2.27N
Xếp hạng toàn cầu
24,207th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.15
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.2%)
tỷ lệ tương tác
1.7%
23.08N 172
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Baker Skateboards Daily Followers (1 năm gần đây)
Baker Skateboards Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Baker Skateboards Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Baker Skateboards @Baker Skateboards
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu