Baghira Instagram Stats & Analytics Dashboard

Baghira Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-04-09 05:44:04Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.67N
Chú ý347
Bài viết176
Xếp hạng toàn cầu
225,944th (Top 28.2%)
Sao điểm Nox
1.15
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.4%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Baghira Daily Followers (1 năm gần đây)
Baghira Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Baghira Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Baghira @Baghira
Quốc gia Tây Ban Nha
Ngôn ngữ
Thẻ kênh
Giới thiệu
🎹Productor musical / beatmaker / 📍Sevilla, Spain 📧***