Badgley Mischka Instagram Stats & Analytics Dashboard

Badgley Mischka Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-21 21:52:02Đang tính toán
Tổng số đăng ký502.44N
Chú ý567
Bài viết3.15N
Xếp hạng toàn cầu
82,668th (Top 1.1%)
Sao điểm Nox
2.11
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.8%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
210 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Badgley Mischka Daily Followers (1 năm gần đây)
Badgley Mischka Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Badgley Mischka Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Badgley Mischka @Badgley Mischka
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Making every woman feel confident and glamorous with one zip.