back.to22 Instagram Stats & Analytics Dashboard

back.to22 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-01-15 23:18:04Đang tính toán
Tổng số đăng ký209
Chú ý531
Bài viết200
Xếp hạng toàn cầu
879,042nd (Top 83.1%)
Sao điểm Nox
2.45
Nên suy nghĩ thêm(Top 18.9%)
tỷ lệ tương tác
4.7%
10 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
back.to22 Daily Followers (1 năm gần đây)
back.to22 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
back.to22 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
back.to22 @back.to22
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Trung (Truyền thống)
Thẻ kênh
Giới thiệu
🛫台灣代購 移民去台灣紮肚 🉐再會搜羅台灣生活日用品 🔍嬰幼兒用品 MIT