AIA Instagram Stats & Analytics Dashboard

AIA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 03:48:31Đang tính toán
Tổng số đăng ký21.67N
Chú ý391
Bài viết598
Xếp hạng toàn cầu
1,370,908th (Top 25.0%)
Sao điểm Nox
1.5
Nên suy nghĩ thêm(Top 56.9%)
tỷ lệ tương tác
1.6%
338 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
AIA Daily Followers (1 năm gần đây)
AIA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
AIA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
AIA @AIA
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Designed to be one of the best and most modern circuits in Europe. Supported by Portugal and the European Union. #AIA