Auron Instagram Stats & Analytics Dashboard

Auron Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 10:27:59Đang tính toán
Tổng số đăng ký18.67TR
Chú ý329
Bài viết799
Xếp hạng toàn cầu
565th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.77
Có tiềm năng(Top 2.0%)
tỷ lệ tương tác
10.6%
1.95TR 25.81N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Auron Daily Followers (1 năm gần đây)
Auron Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Auron Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Auron @Auron
Quốc gia Tây Ban Nha
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
feliz pero no mucho