Atoms Instagram Stats & Analytics Dashboard

Atoms Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 18:24:47Đang tính toán
Tổng số đăng ký102.5N
Chú ý474
Bài viết390
Xếp hạng toàn cầu
486,964th (Top 7.1%)
Sao điểm Nox
2.11
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.9%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
150 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Atoms Daily Followers (1 năm gần đây)
Atoms Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Atoms Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Atoms @Atoms
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
A NYC based brand that makes sneakers, masks, and friends unlike any other. Sometimes art & chai too. Limited edition 001 available now!