City of Atlantic City Gov. Instagram Stats & Analytics Dashboard

City of Atlantic City Gov. Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-23 00:23:42Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.44N
Chú ý117
Bài viết361
Xếp hạng toàn cầu
5,745,729th (Top 72.8%)
Sao điểm Nox
0.78
Nên suy nghĩ thêm(Top 75.4%)
tỷ lệ tương tác
3.2%
44 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
City of Atlantic City Gov. Daily Followers (1 năm gần đây)
City of Atlantic City Gov. Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
City of Atlantic City Gov. Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
City of Atlantic City Gov. @City of Atlantic City Gov.
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Official account for City of #AtlanticCity, NJ - Entertainment Capital of the #JerseyShore. Follow us for news from City officials & City happenings.