Astrid Almanza Instagram Stats & Analytics Dashboard

Astrid Almanza Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-05 07:51:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký42.25N
Chú ý3.73N
Bài viết4.24N
Xếp hạng toàn cầu
1,212,093rd (Top 14.2%)
Sao điểm Nox
1.66
Nên suy nghĩ thêm(Top 50.4%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
200 10
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Astrid Almanza Daily Followers (1 năm gần đây)
Astrid Almanza Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Astrid Almanza Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Astrid Almanza @Astrid Almanza
Quốc gia Mexico
Ngôn ngữ Séc
Giới thiệu
ϟ ✶ ☾ △⃒⃘ ⚯͛ Mother of: Liam Arturo🤍 ✨CEO: @hangeronfleek @studionumber27 💌 *** Yt 📹⚡️ Astrid Blog Shein code “astridgl” ⬇️