Christi Instagram Stats & Analytics Dashboard

Christi Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-07 19:04:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký47.52N
Chú ý3.47N
Bài viết105
Xếp hạng toàn cầu
476,052nd (Top 13.9%)
Sao điểm Nox
1.77
Nên suy nghĩ thêm(Top 46.7%)
tỷ lệ tương tác
1.9%
869 35
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Christi Daily Followers (1 năm gần đây)
Christi Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Christi Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Christi @Christi
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
👩🏻‍⚕️ MSc in Dentistry Amsterdam / New York 🌞🌿🤍♻️🍋