ashley wicka Instagram Stats & Analytics Dashboard

ashley wicka Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 09:26:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký44.69N
Chú ý265
Bài viết179
Xếp hạng toàn cầu
864,683rd (Top 15.5%)
Sao điểm Nox
3.49
Có tiềm năng(Top 4.0%)
tỷ lệ tương tác
6.7%
2.95N 31
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ashley wicka Daily Followers (1 năm gần đây)
ashley wicka Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
ashley wicka Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
ashley wicka @ashley wicka
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
ad
Giới thiệu
20, los angeles @ashleysabundance tiktok: ashleywicka [email protected]