Arnold Sun Instagram Stats & Analytics Dashboard

Arnold Sun Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 05:30:34Đang tính toán
Tổng số đăng ký10.48N
Chú ý169
Bài viết22
Xếp hạng toàn cầu
2,094,747th (Top 38.0%)
Sao điểm Nox
2.67
Nên suy nghĩ thêm(Top 15.3%)
tỷ lệ tương tác
28.8%
2.94N 72
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Arnold Sun Daily Followers (1 năm gần đây)
Arnold Sun Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Arnold Sun Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Arnold Sun @Arnold Sun
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
17 🇨🇳•🇻🇳•🇳🇿 'Teen Shang-Chi' Marvel Studios' Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings @marvel @shangchi 💪•🥷•🥋•🎭