Ariel 行銷女子在日本 IG經營|個人品牌|日本行銷 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Ariel 行銷女子在日本 IG經營|個人品牌|日本行銷 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-27 01:31:11Đang tính toán
Tổng số đăng ký20.55N
Chú ý286
Bài viết108
Xếp hạng toàn cầu
642,984th (Top 21.8%)
Sao điểm Nox
3.35
Có tiềm năng(Top 5.5%)
tỷ lệ tương tác
4.4%
880 26
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Ariel 行銷女子在日本 IG經營|個人品牌|日本行銷 Daily Followers (1 năm gần đây)
Ariel 行銷女子在日本 IG經營|個人品牌|日本行銷 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Ariel 行銷女子在日本 IG經營|個人品牌|日本行銷 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Ariel 行銷女子在日本 IG經營|個人品牌|日本行銷 @Ariel 行銷女子在日本 IG經營|個人品牌|日本行銷
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Amazon電商創業、行銷接案者及個人品牌顧問。 ⭐️行銷經驗:日本化妝品品牌行銷,新創產品行銷 🇯🇵現居日本第12年。日本人老公和3歲小男孩日常👉日本育兒帳號 @ampm.jpkids 若有商業合作需求,歡迎寫信至 [email protected] 日本在住12年の台湾人マーケッター。