alexander_armand Instagram Stats & Analytics Dashboard

alexander_armand Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-19 13:46:34Đang tính toán
Tổng số đăng ký32.1N
Chú ý2.22N
Bài viết837
Xếp hạng toàn cầu
1,746,078th (Top 15.6%)
Sao điểm Nox
3.4
Có tiềm năng(Top 4.4%)
tỷ lệ tương tác
8.8%
2.78N 42
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
alexander_armand Daily Followers (1 năm gần đây)
alexander_armand Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
alexander_armand Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
alexander_armand @alexander_armand
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
✂️ Celebrity Hairstylist 📍LA | ATL | NYC 💧Owner @flourishbyaa 📺 Local 706 Hair Union 🎓CAU 📝Serious Inquires: 📧 ***