Alessia Sica Instagram Stats & Analytics Dashboard

Alessia Sica Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-29 12:14:14Đang tính toán
Tổng số đăng ký248.48N
Chú ý4.1N
Bài viết4.6N
Xếp hạng toàn cầu
102,778th (Top 4.7%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.6%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
1.37N 10
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Alessia Sica Daily Followers (1 năm gần đây)
Alessia Sica Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Alessia Sica Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Alessia Sica @Alessia Sica
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ᴇᴠᴇʀʏ ᴘɪᴄᴛᴜʀᴇ ᴛᴇʟʟs ᴀ sᴛᴏʀʏ🥀 Founder @jeale.design Isabelle’s Mom 💗 Blogger | Influencer | Filter Creator #alessiasica #petiteisabelle