Alessandra Torresani Instagram Stats & Analytics Dashboard

Alessandra Torresani Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-27 08:23:19Đang tính toán
Tổng số đăng ký150.51N
Chú ý465
Bài viết2.92N
Xếp hạng toàn cầu
329,772nd (Top 4.1%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.2%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
1.4N 21
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Alessandra Torresani Daily Followers (1 năm gần đây)
Alessandra Torresani Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Alessandra Torresani Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Alessandra Torresani @Alessandra Torresani
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Host @emotionalsupportpod🎙 Mental Health & Illness Spokesperson 🧠 Maternal Mental Health Matters🤰🏼