𝙰𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙽𝚞𝚗𝚘 - 𝔉𝔞𝔫𝔭𝔞𝔤𝔢 Instagram Stats & Analytics Dashboard

𝙰𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙽𝚞𝚗𝚘 - 𝔉𝔞𝔫𝔭𝔞𝔤𝔢 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 18:04:28Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.31N
Chú ý324
Bài viết7.7N
Xếp hạng toàn cầu
3,501,777th (Top 51.2%)
Sao điểm Nox
2.58
Nên suy nghĩ thêm(Top 17.5%)
tỷ lệ tương tác
4.4%
223 13
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
𝙰𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙽𝚞𝚗𝚘 - 𝔉𝔞𝔫𝔭𝔞𝔤𝔢 Daily Followers (1 năm gần đây)
𝙰𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙽𝚞𝚗𝚘 - 𝔉𝔞𝔫𝔭𝔞𝔤𝔢 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
𝙰𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙽𝚞𝚗𝚘 - 𝔉𝔞𝔫𝔭𝔞𝔤𝔢 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
𝙰𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙽𝚞𝚗𝚘 - 𝔉𝔞𝔫𝔭𝔞𝔤𝔢 @𝙰𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙽𝚞𝚗𝚘 - 𝔉𝔞𝔫𝔭𝔞𝔤𝔢
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
𝗙𝗔𝗡𝗣𝗔𝗚𝗘 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐍𝐮𝐧𝐨 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐞𝐧𝐜𝐨𝐮𝐫𝐭 ⇢ 𝔰𝔦𝔫𝔠𝔢 𝔡𝔢𝔠𝔢𝔪𝔟𝔢𝔯 𝟮𝟬𝔱𝔥, 𝟮𝟬𝟭𝟳 ⇠ 𝙏𝙞𝙠𝙏𝙤𝙠: 𝙖𝙗𝙤𝙪𝙩.𝙣𝙪𝙣𝙤 [𝚗𝚘𝚝 𝚒𝚖𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐] 𝗗𝗠 𝗙𝗢𝗥 𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗧𝗦 𝗢𝗥 𝗥𝗘𝗠𝗢𝗩𝗔𝗟