Milena Fraga Instagram Stats & Analytics Dashboard

Milena Fraga Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 19:47:30Đang tính toán
Tổng số đăng ký38.01N
Chú ý877
Bài viết1.29N
Xếp hạng toàn cầu
1,142,344th (Top 16.6%)
Sao điểm Nox
1.59
Nên suy nghĩ thêm(Top 53.1%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
185 17
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Milena Fraga Daily Followers (1 năm gần đây)
Milena Fraga Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Milena Fraga Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Milena Fraga @Milena Fraga
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
A beleza ajudará você! Skincare sem neura Viciada em cores e glow 📍Miami e Rio de Janeiro 🇺🇸 *** 🇧🇷 [email protected]