• Marion • Instagram Stats & Analytics Dashboard

• Marion • Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-18 02:31:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.46N
Chú ý1.38N
Bài viết96
Xếp hạng toàn cầu
988,659th (Top 48.1%)
Sao điểm Nox
2.32
Nên suy nghĩ thêm(Top 24.4%)
tỷ lệ tương tác
12.7%
292 21
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
• Marion • Daily Followers (1 năm gần đây)
• Marion • Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
• Marion • Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
• Marion • @• Marion •
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
📍Paris ✨Professional dancer 🧘🏼‍♀️Yoga teacher 🕊Travel lover