_kingbau Instagram Stats & Analytics Dashboard

_kingbau Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-30 05:07:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.84N
Chú ý1.37N
Bài viết492
Xếp hạng toàn cầu
845,988th (Top 45.7%)
Sao điểm Nox
0.73
Nên suy nghĩ thêm(Top 66.4%)
tỷ lệ tương tác
1.8%
44 8
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
_kingbau Daily Followers (1 năm gần đây)
_kingbau Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
_kingbau Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
_kingbau @_kingbau
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
TikTok 40K Holistic & Alkaline 🌱 Professional MMA @jacksonwink_mma Recording Artist | Producer NFTs | Content Creator | 👁 AM 🤍✨| Conspira 🐐