1minute2rap Instagram Stats & Analytics Dashboard

1minute2rap Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 03:44:41Đang tính toán
Tổng số đăng ký842.86N
Chú ý1
Bài viết6.98N
Xếp hạng toàn cầu
43,883rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.19
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.6%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
6.52N 60
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
1minute2rap Daily Followers (1 năm gần đây)
1minute2rap Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
1minute2rap Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
1minute2rap @1minute2rap
Quốc gia Pháp
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🎧 | Mettre la lumière sur des artistes méconnus. 🌍 | Pub : [email protected]