ŌNI Instagram Stats & Analytics Dashboard

ŌNI Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 14:02:11Đang tính toán
Tổng số đăng ký23.51N
Chú ý2.82N
Bài viết18
Xếp hạng toàn cầu
2,003,887th (Top 21.8%)
Sao điểm Nox
1.46
Nên suy nghĩ thêm(Top 56.4%)
tỷ lệ tương tác
2.4%
410 158
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ŌNI Daily Followers (1 năm gần đây)
ŌNI Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
ŌNI Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
ŌNI @ŌNI
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu