Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Taurus Armas - Montagem Pistolas Policiais 24/7
Taurus Armas
Taurus Armas 11.7N theo dõi 40 Videos 1.94TR lượt xem 2013-10-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem109.66N
Thích tỷ lệ 0.31%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 19.95TR - 35.92TR
Tỷ lệ tương tác 0.33%
Thẻ gắn
taurus taurus armas arma armas pistola 247 pistola policial segurança proteção pistola pistolas Handgun
Giới thiệu